Bel voor meer informatie 070 345 321 3

Digital Strategy


“Businessmodellen van nu stammen voornamelijk uit het industriële tijdperk”


Digital evolution

Dankzij vrije toegankelijkheid van internet is een relatief nieuwe omgeving gecreëerd waarin de consument vrij spel geniet. In dit level playing field geldt voor iedereen gelijke regels. Afstanden tot (internationale) markten vervagen, informatievorziening wordt pluriformer en distributiemodellen steeds verfijnder. Internet is doorgedrongen tot de haarvaten van ons sociale leven en onze samenleving. Bedrijven kunnen het niet langer negeren. Er valt veel geld te verdienen door te innoveren en te besparen met digitale technieken!

Een consument dat sinds jaar en dag leeft naar nieuwe digitale wetmatigheden vraagt om anders denken en anders communiceren.


70% van alle aankoopbeslissingen komt direct of indirect voort uit een online oriëntatie . Via smartphones, tablets en laptops kunnen  de ‘connected consumers’ onafhankelijk van locatie of tijdstip consumeren.


Er is veel te winnen door de business modellen uit het industriële tijdperk te vervangen of aan te passen aan nieuw geldende digitale principes. Een  goede digital strategy helpt organisaties middels de juiste inzet van digitale technieken een digitale transformatie door te maken. Enerzijds door het optimaliseren van de de customer experience en anderzijds een interne efficiency slag te maken.


DPA Shop

Sinds jaar en dag maakt één op één contact het aanschaffen van producten persoonlijk. De groenteboer wist precies wie zijn klanten waren en wat zij konden waarderen. De groenteboer kon zijn producten exact afstemmen op de lokale vraag omdat hij in gesprek ging met zijn klanten. Online vinden organisaties het moeilijk om deze kwaliteiten te evenaren.  Slimme start ups zoals Uber en Airbnb gebruiken digitale technieken om de massa op grote schaal persoonlijk te benaderen en zetten hiermee gevestigde markten geheel op de kop.


Omzet verhogen dankzij het efficiënt inzetten van digitale technologie


Enerzijds door het inzetten van digitale middelen voor (nieuwe) klanten & anderzijds digital te integreren in de eigen organisatie


Customer Experience

De customer experience draait geheel om de potentiele klant te ondersteunen zijn of haar doel te bereiken.

Met inzicht vanuit de buyers journey kan de content die de (toekomstige) klant helpt, worden afgestemd op het door de klant gewenste format, onderwerp of device. Het maakt niet uit of dit nu de mobiel, tablet,  glass of  smartwatch is in de vorm van een interactieve video. De klant bepaald!

Door de klant door en door te begrijpen is content creatie  een gevlogen probleem. Het is precies duidelijk wat de klant interessant vindt. Hierdoor  gaat communicatie verder dan enkel en alleen communiceren over de  eigen producten of diensten. Overeenkomende interesses, gemixt met een juiste hoeveelheid eigen product of dienst dat de klant helpt. Daarmee wordt vertrouwen opgebouwd en dat resulteert in een positieve relatie.

Bij het opbouwen van de relatie als doel, zijn online marketing kanalen enkel nog ondersteunend. Een omnichannel strategie is niet meer optioneel, maar vanzelfsprekend omdat de inzet van online kanalen en integratie van on- en offline contactmomenten integraal onderdeel zijn van het maximalisern van de customer experience.

Interne processen

Het optimaliseren van interne processen door efficiënt gebruik te maken van digitale technologie stelt een organisatie in staat effectiever, sneller en goedkoper te opereren en hierdoor een kostenbesparing te realiseren.

Business model innovation vraagt een organisatie opnieuw naar de markt en de organisatie te kijken. Hiermee kan worden bepaald hoe de markt beter bereikt kan worden met nieuwe diensten en/of producten. Het stelt de organisatie ook in staat om opnieuw naar zichzelf te kijken. Hoe  en welke digitale technieken kunnen zowel eenvoudige als complexe taken verbeteren of vereenvoudigen?

Om dit te kunnen begrijpen is iemand nodig die bedrijfskundige principes kent en kan schakelen op het hoogste niveau binnen een organisatie. Weet hoe beslissingen financieel te onderbouwen en is volledig op de hoogte  van nieuwe digitale mogelijkheden, zowel in de cloud als tastbaar. IT terminologie en dagelijks overleg met de CIO en de IT afdeling is de normaalste zaak van de wereld. Welke manager kan de brug leggen tussen al deze lagen binnen de organisatie? Dit is een ‘new breed’, de Chief Digital Officer.

Wil je maandelijks op de hoogte blijven van de laatste digital strategy insights?


[ARForms id=100]


Vaardigheden van een digitaal strateeg


“Het implementeren van een digitale strategie vergt integraal begrip van bedrijfskundige, IT en online principes”


 • Interpersoonlijke vaardigheden
 • Leiderschap & Management
 • Projectmanagement
 • Bedrijfskundige principes
 • Waardeketen optimalisatie
 • Changemanagement
 • Business Development
 • IT & cloudcomputing
 • Strategisch management
 • Organisatiestructuur
 • Businessmodel innovation
 • Omni channel / digital marketing strategieën

Gevoed door een tot op het hoogste niveau gevoelde sense of urgency sponsoren directeuren business cases voor impactvolle digitale projecten. Maar in hoeverre weten managers uit het industriële tijdperk richting te geven aan de e-conomy? Welke type professional kan hen het beste ondersteunen als kwartiermakers van
de multidisciplinaire digitale transformatie? De online marketeer lijkt hiervoor de beste papieren te hebben gezien zijn ervaring in
het vertalen van het marketingdenken in online uitingen en het effect hier van op de organisatie.


DPA Producten

Post HBO & Master opleiding Digital StrategyDe Post-HBO opleiding Digital Strategy en de Master of Marketing (MM) zijn beide afzonderlijk te volgen of  in twee deelfases met elkaar te combineren afhankelijk van de vooropleiding, kennis en ervaring van de deelnemer. Beide opleidingen zijn bestemd voor kandidaten die brede management functies ambiëren.

De Post-HBO opleiding Digital Strategy heeft een sterke focus op toepassingsvraagstukken van digitale strategie door middel van het beantwoorden van moeilijke vraagstukken en het uitvoeren van projecten. De Master of Marketing kandidaten doen daarnaast interpersoonlijke vaardigheden op, leren veranderingen te initiëren en implementeren en werken nadrukkelijk aan een “peer-group” netwerk.  Beide programma’s duren 18 maanden, waarbij “jonge high-potentials” de mogelijkheid hebben om beide opleidingen in 30 maanden te combineren op ook financieel aantrekkelijke wijze.

De totale studiebelasting van de Post-HBO opleiding Digital Strategy bedraagt 835 studie-uren (30 EC punten) en de totale studiebelasting voor de Master of Marketing (MM) bedraagt 1.680 studie-uren (60 EC punten).


Digital Campus - books small

Je ontvangt de Post-HBO diploma Digital Strategy van Avans+ na het afronden van alle vakken en de afstudeeropdracht met een voldoende (minimaal 5,5) of hoger. Een Master of Marketing met als specialisatie Digital Strategy ontvang je na het volgen van alle vakken en het succesvol verdedigen van het Maaaster thesis met een voldoende (minimaal 5,5) of hoger.


[ARForms_popup id=109 desc=”Download Post-HBO brochure” type=”link” height=”540″ width=”800″]


[ARForms_popup id=110 desc=”Download Master Brochure” type=”link” height=”540″ width=”800″]


Na het afronden van de master of marketing (MM) in digital strategy ben je in staat om
de digitale transformatie van een organisatie vorm te geven,
samenhangende vraagstukken van een digitale strategie
te overzien en de impact van veranderingen in de keten
in te schatten. Je kunt als geen ander digitale
bedrijfsmodellen implementeren om sturing
en leiding te geven aan complexe
veranderingsprocessen


Het collegeprogrammaBusiness Development


Business development is inherent verbonden aan een digitale transformatie. Wanneer en organisatie digitale middelen wil incorpereren in de werkzaamheden, zowel customer als intern focussed staat business development op het programma. Hoe ga je om met digitale innovatie in (online) marketing, de ontwikkeling van producten en/of diensten met een digitaal sausje en hoe borg of verbeter je de efficiëntie, kwaliteit en flexibiliteit van de organisatie met digitale middelen?


Interpersoonlijke vaardigheden en management


Hoe ben jij als manager? Om als manager goed te kunnen functioneren zijn jouw interpersoonlijke vaardigheden van fundamenteel belang. Je verbeterd in omgang met mensen, zowel op boardroom level als collega’s die je aanstuurt vanuit jouw (toekomstige) positie. Onderhandelingen met de CEO en investeringspartners komen bijvoorbeeld ruimschoots aan bod. Net als conflicthantering, presentatie skills en meer!


Interpersoonlijke vaardigheden

Digital Strategy


Digital strategy bevindt zich in alle facetten van een organisatie. Enerzijds kiest een organisatie er voor te digitaliseren, net als dat ze er voor kiezen maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO). Anderzijds kan het ook gedwongen worden om te innoveren en daarbij nieuwe digitale principes te hanteren, stilstaan is geen optie meer. Hoe dan ook, een digitale strategie komt terug in alle ascpecten van het ondernemen. Hoe zet je hier op het hoogste (C-level) niveau binnen een organsitie de juiste lijnen voor uit?


Digital change- & projectmanagement


Een digitale transformatie betekent verandering. Verandering is weerstand. Hoe ga jij hier mee om? Hoe handel je met interne belangen en borg je de juiste belangen? Changemanagement behandeld deze processen en worden over het algemeen in fases doorgevoerd binnen een organisatie. Hoe ga je om met de organisatie van deze projecten? Kun je op de juiste manier de risico’s afwegen en de juiste impact/effort afwegingen maken voor een goed voorbereide, geplande, uitgevoerde en afgeronde digitale transformatie?


Online- & Digital marketing


Klanten zoeken contact met een organsiatie via Internet, telefoon, face to face en ook nog via de post. Hoe bereik je deze klant en hoe optimaliseer je de belevenis die de klant heeft met jouw organisatie in een omni channel digital marketing wereld? Welke online marketing kanalen zijn essentieel? Je leert niet hoe je een SEO business case toepast, ook geen SEA campagnes beheren. Wel leer je van nature omni channel te denken en online concepten op strategisch en tactisch niveau toe te kunnen passen.DPA Zendmast

IT & Cybersecurity Fundamentals


Een digitale Transformatie zonder IT is onmogelijk. IT is de (nieuwe) backbone van een organisatie. Hoe zet je IT op een verantwoorde manier in? Hoe motiveer je IT investeringen en hoe werken IT projecten? In een POST Snowden maatschappij is het onmogelijk om IT security er bij te doen. Het vergt 100% focus van een digitale organisatie. Waar moet je dan aan denken en hoe ga je hier mee om?
Ben je geïnteresseerd? Wil je meer weten?


[ARForms_popup id=109 desc=”Download Post-HBO brochure” type=”link” height=”540″ width=”800″]


[ARForms_popup id=110 desc=”Download Master Brochure” type=”link” height=”540″ width=”800″]DocentenFrank van Berk - Docent Digital Campus

Frank van Berk


Program Manager E-business, vm. Global Social Media Director FrieslandCampina

Richard Borsboom - Docent Digital Campus

Richard Borsboom


Partner BUXX.Company, Managing Director Questore Holding

Michiel van Ginkel - Docent Digital Campus

Michiel F. van Ginkel


vm.CEO HAK &vm. CMO Heinz


Stijn Hazen - Docent Digital Campus

Stijn Hazen


Manager Online Rabobank Private Wealth

Marcel Huernink - Docent Digital Campus

Marcel Huernink


CIO Europe ABN AMRO Clearing

Marco van Hurne - Docent Digital Campus

Marco van Hurne


Chief Digital Officer for Steelcase UK, BAS Group (Dixons, Mycom & iCentre)


Herberth Samsom - Docent Digital Campus

Herberth Samsom


Co Founder InShared

Mladen Sancanin - Docent Digital Campus

Mladen Sancanin


Manager Innovation Lab SNS Bank

Arun Swami Persaud - Digital Campus Docent

Arun Swami Persaud


Strategy & Innovation Consultant Twynstra Gudde


Oedith Jaharia - Founding Partner Digital Campus

Oedith Jaharia


Director of Programs The Hague Executive Campus, vm. CFO Nedstaal, Spyker , H2, BoerCroon

Adham Laamraoui - Oedith Jaharia - Founding Partner Digital Campus

Adham Laamraoui


Programma Manager Digitale Innovatie De Nieuwe Bibliotheek, Business Unit Manager Online Marketing


Digital Campus wordt aangeboden door

 • The Hague Executive Campus

Informatie aanvragen

Adres:
WTC The Hague
Prinses Margrietlaan 33
2595 AM The Hague

Telefoon: 070 345 321 3
E-Mail: info@digitalcampus.nl


Copyright © 2014/2016